صفحه اصلی �������������� ������ ������ ������ ����������

محصولات رنگ سین تاش ترکیه

محصولات رنگ سین تاش ترکیه #کلیر_دوجزئی #کیلر_دوقلو #خشک_کن #تینر #آستر_دوجزئی #سین_تاش #سینتاش_ایران #بتونه_سنگی
#بتونه_سنگی_پلی_کور_ایران #بتونه_سنگی #بتونه_سنگی_پلیکور_ایران #بتونه_سنگی #بتونه_سنگی_پلیکور #هاردنر #هاردنر_دوجزئی #اوشن
گلد دکوراتیو مانگ #رنگ #رنگ_خودرو #نقاشی #رنگ_صنعتی #رنگ_صنعتی_مانگ #مینا_فام_سازان آریا #مانگ #رنگ_مانگ #رنگهای_دوپوششه #بیس_کوت #رنگ_ترانسپارنت #رنگ_خودرویی #رنگ_دوجزئی #رنگ_دوجزیی #کیلر_براق #سینتاش #سینتاش_ایران #کلیر #کلیرکوت #کلیر_دوقلو #کلیر_سینتاش #بتونه_سینتاش #تینر_سینتاش #رنگ_خودرو_سینتاش_ترکیه #پولیش_تفلون_سینتاش #تینر_فوری

مطالب و مقالات محصولات رنگ سین تاش ترکیه

محصولات محصولات رنگ سین تاش ترکیه

رنگ های اوشن بیس کوت  OCEAN BASECOAT PAINT
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : رنگ های اوشن بیس کوت OCEAN BASECOAT PAINT

تینر بیس کت
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : تینر بیس کت

تینر همه کاره
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : تینر همه کاره

خشک کن آستر آکرلیکی دو جزئئ 4+1
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : خشک کن آستر آکرلیکی دو جزئئ 4+1

کیلر مات سینتاش
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : کیلر مات سینتاش

کلیر آکرلیک دو جزئی
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : کلیر آکرلیک دو جزئی

بتونه فایبرگلاس
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : بتونه فایبرگلاس

بتونه پلی استر
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : بتونه پلی استر

بتونه فوق نرم پلی استر
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : بتونه فوق نرم پلی استر

بتونه پلیستر گالوانیزه
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : بتونه پلیستر گالوانیزه

بتونه سطوح پلاستیکی
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : بتونه سطوح پلاستیکی

آستر دو جزئی آکرلیک
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : آستر دو جزئی آکرلیک

رنگ آکریلیکی دو جزئی
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : رنگ آکریلیکی دو جزئی

کیلر ضدخش
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : کیلر ضدخش

خشک کن آکرلیک دو جزئئ
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : خشک کن آکرلیک دو جزئئ

آستر دو جزئی1+5
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : آستر دو جزئی1+5

Sintaş Leather Pattern Additive
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : Sintaş Leather Pattern Additive

خشک کن آکرلیک ضد خش اوشن HS	OCEAN HS 2K 4+1 ACRYLIC HARDENER
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : خشک کن آکرلیک ضد خش اوشن HS OCEAN HS 2K 4+1 ACRYLIC HARDENER

کلیر کت آکرولیک OCEAN JET 2K ACRYLIC CLEAR COAT
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : کلیر کت آکرولیک OCEAN JET 2K ACRYLIC CLEAR COAT

بتونه پلی استر اوشن OCEAN POLYESTER PUTTY
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : بتونه پلی استر اوشن OCEAN POLYESTER PUTTY

آستر آکرلیک  اوشن های سالید			OCEAN HS HIGH SOLID 5+1 ACRYLIC PRIMER
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : آستر آکرلیک اوشن های سالید OCEAN HS HIGH SOLID 5+1 ACRYLIC PRIMER

واکس ماشین ماسترو			 MAESTRO CAR WAX
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : واکس ماشین ماسترو MAESTRO CAR WAX

بتونه سبک LIGHT WEIGHT BODY FILLER
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : بتونه سبک LIGHT WEIGHT BODY FILLER

بتونه کنترل سریع		 RAPID CONTROL PUTTY
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : بتونه کنترل سریع RAPID CONTROL PUTTY

بتونه پلی استر هیبرید
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : بتونه پلی استر هیبرید

آستر (سلولوزیک) آهن NITROCELLULOSE PRIMER
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : آستر (سلولوزیک) آهن NITROCELLULOSE PRIMER

آستر تک جزئئ 1K    1K PRIMING FILLER
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : آستر تک جزئئ 1K 1K PRIMING FILLER

آستر تک جزئئ گالوانیزه  1K GALVANISED STEEL PRIMER
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : آستر تک جزئئ گالوانیزه 1K GALVANISED STEEL PRIMER

کیلر 45 سینتاش
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : کیلر 45 سینتاش

پولیش تفلون واکس ماشین ماسترو			 MAESTRO CAR WAX TEFLON POLISH
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : پولیش تفلون واکس ماشین ماسترو MAESTRO CAR WAX TEFLON POLISH

موم رکاب			 UNDER BODY COAT
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : موم رکاب UNDER BODY COAT

انتی سیلیکون
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : انتی سیلیکون

2K ACRYLIC HARDENER
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : 2K ACRYLIC HARDENER

2K ACRYLIC CLEAR COAT
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : 2K ACRYLIC CLEAR COAT

2K 5+1 FILLER PRİMER
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : 2K 5+1 FILLER PRİMER

2K ACRYLIC PAİNT
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : 2K ACRYLIC PAİNT

خشک کن آکرلیک دوجزئی OCEAN 2K ACRYLIC HARDENER
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : خشک کن آکرلیک دوجزئی OCEAN 2K ACRYLIC HARDENER

کلیر کت آکرلیک معمولی OCEAN MS 2K ACRYLIC CLEAR COAT
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : کلیر کت آکرلیک معمولی OCEAN MS 2K ACRYLIC CLEAR COAT

کلیر کت آکرلیک  پلاتینیم فوق ضد خش OCEAN PLATINUM UHS 2K ACRYLIC CLEAR COAT
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : کلیر کت آکرلیک پلاتینیم فوق ضد خش OCEAN PLATINUM UHS 2K ACRYLIC CLEAR COAT

کلیر کت آکرلیک ضد خش  اوشن OCEAN HS 2K ACRYLIC CLEAR COAT
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : کلیر کت آکرلیک ضد خش اوشن OCEAN HS 2K ACRYLIC CLEAR COAT

بتونه پلی استر فوق العاده نرم		 OCEAN POLYESTER PUTTY ULTRA SOFT
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : بتونه پلی استر فوق العاده نرم OCEAN POLYESTER PUTTY ULTRA SOFT

بتونه یونیورسال پلی استر	اوشن 	OCEAN POLYESTER UNIVERSAL GV PUTTY
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : بتونه یونیورسال پلی استر اوشن OCEAN POLYESTER UNIVERSAL GV PUTTY

آستر پرکننده اولیه پلاستیک OCEAN 1K PRIMING FILLER FOR PLASTIC
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : آستر پرکننده اولیه پلاستیک OCEAN 1K PRIMING FILLER FOR PLASTIC

آستر بیس کت اوشن OCEAN 1K PRIMING FILLER
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : آستر بیس کت اوشن OCEAN 1K PRIMING FILLER

تینر همه کاره  OCEAN UNIVERSAL THINNER
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : تینر همه کاره OCEAN UNIVERSAL THINNER

تینر سلولوزی CELLULOSIC THINNER
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : تینر سلولوزی CELLULOSIC THINNER

الاستیک کننده رنگ OCEAN BUMPER COLOR
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : الاستیک کننده رنگ OCEAN BUMPER COLOR

آستر آکرلیک های سالید OCEAN HS HIGH SOLID 4 +1 ACRYLIC PRIMER
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : آستر آکرلیک های سالید OCEAN HS HIGH SOLID 4 +1 ACRYLIC PRIMER

مشگی پیانو بلک سینتاش Sintaş Piano Black Paint
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : مشگی پیانو بلک سینتاش Sintaş Piano Black Paint

محافظ رنگ ماسترو			 MAESTRO PAINT PROTECTION
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : محافظ رنگ ماسترو MAESTRO PAINT PROTECTION

پولیش  		FINE POLISH PASTE
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : پولیش FINE POLISH PASTE

/پولیش ماسترو MAESTRO UNIVERSAL PASTE
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : /پولیش ماسترو MAESTRO UNIVERSAL PASTE

تینر سینتاش ST 600 SURFACE CLEANING THINNER
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : تینر سینتاش ST 600 SURFACE CLEANING THINNER

تینر سین تاش PATCH THINNER
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : تینر سین تاش PATCH THINNER

شتاب دهنده 	 		EXTRA ACCELERATOR
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : شتاب دهنده EXTRA ACCELERATOR

اسپیدی فلش سینتاش			 SPEEDY FLASH
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : اسپیدی فلش سینتاش SPEEDY FLASH

آستر سطوح پلاستیک (چسب پلاستیک یا چسب سپر)			 PLASTIC SURFACE PRIMER (TRANSPARENT / SILVER)
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : آستر سطوح پلاستیک (چسب پلاستیک یا چسب سپر) PLASTIC SURFACE PRIMER (TRANSPARENT / SILVER)

رنگ پا ک کن PAINT REMOVER
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : رنگ پا ک کن PAINT REMOVER

35-188 Synthetic Binder
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : 35-188 Synthetic Binder

35-112 Nitrocellulose Primer Binder
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : 35-112 Nitrocellulose Primer Binder

35-103 2K Acrylic (5+1) Binder
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : 35-103 2K Acrylic (5+1) Binder

35-110 2K Acrylic (4+1) Primer Binder
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : 35-110 2K Acrylic (4+1) Primer Binder

35-102 Nitrocellulose Matt Binder
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : 35-102 Nitrocellulose Matt Binder

35-102 Nitrocellulose Binder
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : 35-102 Nitrocellulose Binder

35-100 2K Acrylic Mat Binder
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : 35-100 2K Acrylic Mat Binder

35-101 Base Coat Binder
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : 35-101 Base Coat Binder

35-100 2K Acrylic Binder
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : 35-100 2K Acrylic Binder

سری 66 آکرلیک دوجزئی		 66 Series - Ocean Mix 2K Acrylic Toners
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : سری 66 آکرلیک دوجزئی 66 Series - Ocean Mix 2K Acrylic Toners

سری 77 بیس کوت	 77 Series - Ocean Mix Base Coat Toners
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : سری 77 بیس کوت 77 Series - Ocean Mix Base Coat Toners

Ocean Base Coat High Gloss Chrome
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : Ocean Base Coat High Gloss Chrome

رنگ اتومبیل نیترو سلولز NITROCELLULOSE AUTO PAINT
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : رنگ اتومبیل نیترو سلولز NITROCELLULOSE AUTO PAINT

رنگ های سینتتیک اتومبیل 188 - 188 SYNTHETIC AUTO PAINT
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : رنگ های سینتتیک اتومبیل 188 - 188 SYNTHETIC AUTO PAINT

رنگ های بیس کوت BASEOCAT PAINT
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : رنگ های بیس کوت BASEOCAT PAINT

OCEAN رنگ های آکرلیکی دوجزئی اوشن
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : OCEAN رنگ های آکرلیکی دوجزئی اوشن

POLYESTER PUTTY
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : POLYESTER PUTTY

VR 2K ACRYLIC HARDENER
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : VR 2K ACRYLIC HARDENER

VR 2K ACRYLIC CLEAR COA
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : VR 2K ACRYLIC CLEAR COA

VR 2K ACRYLIC MAT CLEAR COAT
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : VR 2K ACRYLIC MAT CLEAR COAT

VR 4+1 2K FILLER PRIMER
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : VR 4+1 2K FILLER PRIMER

Sintaş Jet Black Paint
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : Sintaş Jet Black Paint

FLASH BLUE
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : FLASH BLUE

Sintaş Viola Dream Base Coat Paint
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : Sintaş Viola Dream Base Coat Paint

Sintaş Phosphated Glowing Base Coat Paint
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : Sintaş Phosphated Glowing Base Coat Paint

331 - Sintaş Plastomer(Car Flex)
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : 331 - Sintaş Plastomer(Car Flex)

101 - Sintaş Holographic Paint - (Rainbow Effect)
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : 101 - Sintaş Holographic Paint - (Rainbow Effect)

Sintaş Antique Sunrise Paint
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : Sintaş Antique Sunrise Paint

ST 800 SURFACE CLEANING THINNER FOR PLASTIC
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : ST 800 SURFACE CLEANING THINNER FOR PLASTIC

35-400 Universal Gofrato/Texture Additive
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : 35-400 Universal Gofrato/Texture Additive

35-401200 İndustrial Binder Extra Economic
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : 35-401200 İndustrial Binder Extra Economic

35-413200 3434 Epoxy Primer Binder
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : 35-413200 3434 Epoxy Primer Binder

35-413200 Epoxy Primer Binder
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : 35-413200 Epoxy Primer Binder

35-403100 Epoxy Binder (Economic)
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : 35-403100 Epoxy Binder (Economic)

35-700 2K Acrylic DTM Direct To Metal Binder
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : 35-700 2K Acrylic DTM Direct To Metal Binder

330-403 Epoxy Glass Binder
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : 330-403 Epoxy Glass Binder

35-413 Epoxy Primer Binder
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : 35-413 Epoxy Primer Binder

35-401 İndustrial Binder(Economic)
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : 35-401 İndustrial Binder(Economic)

35-400 Industrial Binder
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : 35-400 Industrial Binder

35-403 Epoxy Binder
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : 35-403 Epoxy Binder

35-406 2K Acrylic Binder
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : 35-406 2K Acrylic Binder

35-500 2K Acrylic Binder
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : 35-500 2K Acrylic Binder

35-201 Synthetic Enamel Binder
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : 35-201 Synthetic Enamel Binder

35-200 Lux Synthetic Binder
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : 35-200 Lux Synthetic Binder

35-102100 Nitrocellulose Binder(Economic)
محصولات رنگ سین تاش ترکیه : 35-102100 Nitrocellulose Binder(Economic)

شاخه های محصولات