صفحه اصلی ������ ����������

رنگ خودرو

رنگ خودرو رنگ خودرو
کارواکس
عوامل مخرب رنگ بدنه خودرو
پوشش نانو سرامیک
کاور بدنه خودرو چیست
همه چیز در مورد پولیش و ترمیم رنگ خودرو + فیلم آموزش پولیشکاری
راهنمای انتخاب بهترین خوشبو کننده ماشین
نکاتی برای جرم گیری و صفرشویی داخل ماشین
دیتیلینگ خودرو . نانوسرامیک
پولیش لیزری خودرو
کارواش نانو بدون آب
، از تبلیغات دروغین تا واقعیت
معنی 9H در پوشش سرامیک خودرو چیست ؟!
کارواش های سیار
قیمت نانو پولیش . قیمت پولیش سرامیک . قیمت آستر خودرو . قیمت دستگاه ترکیب رنگ خودرو
قیمت کیلر کحالی. قیمت کیلر میپا . قیمت آرکو قیمت واکس و پولیش
#کلیر دوجزئی #کیلر #خشک کن #تینر #آستر دوجزئی #سین تاش #سینتاش ایران
#کلیر_دوجزئی #کیلر_دوقلو #خشک_کن #تینر #آستر_دوجزئی #سین_تاش #سینتاش_ایران #بتونه_سنگی
#بتونه_سنگی_پلی_کور_ایران #بتونه_سنگی #بتونه_سنگی_پلیکور_ایران #بتونه_سنگی #بتونه_سنگی_پلیکور #هاردنر #هاردنر_دوجزئی #اوشن

مطالب و مقالات رنگ خودرو

محصولات رنگ خودرو

رنگ های اوشن بیس کوت  OCEAN BASECOAT PAINT
رنگ خودرو : رنگ های اوشن بیس کوت OCEAN BASECOAT PAINT

تینر بیس کت
رنگ خودرو : تینر بیس کت

تینر همه کاره
رنگ خودرو : تینر همه کاره

خشک کن آستر آکرلیکی دو جزئئ 4+1
رنگ خودرو : خشک کن آستر آکرلیکی دو جزئئ 4+1

کیلر مات سینتاش
رنگ خودرو : کیلر مات سینتاش

کلیر آکرلیک دو جزئی
رنگ خودرو : کلیر آکرلیک دو جزئی

بتونه فایبرگلاس
رنگ خودرو : بتونه فایبرگلاس

بتونه پلی استر
رنگ خودرو : بتونه پلی استر

بتونه فوق نرم پلی استر
رنگ خودرو : بتونه فوق نرم پلی استر

بتونه پلیستر گالوانیزه
رنگ خودرو : بتونه پلیستر گالوانیزه

بتونه سطوح پلاستیکی
رنگ خودرو : بتونه سطوح پلاستیکی

آستر دو جزئی آکرلیک
رنگ خودرو : آستر دو جزئی آکرلیک

رنگ آکریلیکی دو جزئی
رنگ خودرو : رنگ آکریلیکی دو جزئی

کیلر ضدخش
رنگ خودرو : کیلر ضدخش

خشک کن آکرلیک دو جزئئ
رنگ خودرو : خشک کن آکرلیک دو جزئئ

آستر دو جزئی1+5
رنگ خودرو : آستر دو جزئی1+5

Sintaş Leather Pattern Additive
رنگ خودرو : Sintaş Leather Pattern Additive

خشک کن آکرلیک ضد خش اوشن HS	OCEAN HS 2K 4+1 ACRYLIC HARDENER
رنگ خودرو : خشک کن آکرلیک ضد خش اوشن HS OCEAN HS 2K 4+1 ACRYLIC HARDENER

کلیر کت آکرولیک OCEAN JET 2K ACRYLIC CLEAR COAT
رنگ خودرو : کلیر کت آکرولیک OCEAN JET 2K ACRYLIC CLEAR COAT

بتونه پلی استر اوشن OCEAN POLYESTER PUTTY
رنگ خودرو : بتونه پلی استر اوشن OCEAN POLYESTER PUTTY

آستر آکرلیک  اوشن های سالید			OCEAN HS HIGH SOLID 5+1 ACRYLIC PRIMER
رنگ خودرو : آستر آکرلیک اوشن های سالید OCEAN HS HIGH SOLID 5+1 ACRYLIC PRIMER

واکس ماشین ماسترو			 MAESTRO CAR WAX
رنگ خودرو : واکس ماشین ماسترو MAESTRO CAR WAX

بتونه سبک LIGHT WEIGHT BODY FILLER
رنگ خودرو : بتونه سبک LIGHT WEIGHT BODY FILLER

بتونه کنترل سریع		 RAPID CONTROL PUTTY
رنگ خودرو : بتونه کنترل سریع RAPID CONTROL PUTTY

بتونه پلی استر هیبرید
رنگ خودرو : بتونه پلی استر هیبرید

آستر (سلولوزیک) آهن NITROCELLULOSE PRIMER
رنگ خودرو : آستر (سلولوزیک) آهن NITROCELLULOSE PRIMER

آستر تک جزئئ 1K    1K PRIMING FILLER
رنگ خودرو : آستر تک جزئئ 1K 1K PRIMING FILLER

آستر تک جزئئ گالوانیزه  1K GALVANISED STEEL PRIMER
رنگ خودرو : آستر تک جزئئ گالوانیزه 1K GALVANISED STEEL PRIMER

کیلر 45 سینتاش
رنگ خودرو : کیلر 45 سینتاش

پولیش تفلون واکس ماشین ماسترو			 MAESTRO CAR WAX TEFLON POLISH
رنگ خودرو : پولیش تفلون واکس ماشین ماسترو MAESTRO CAR WAX TEFLON POLISH

موم رکاب			 UNDER BODY COAT
رنگ خودرو : موم رکاب UNDER BODY COAT

انتی سیلیکون
رنگ خودرو : انتی سیلیکون

2K ACRYLIC HARDENER
رنگ خودرو : 2K ACRYLIC HARDENER

2K ACRYLIC CLEAR COAT
رنگ خودرو : 2K ACRYLIC CLEAR COAT

2K 5+1 FILLER PRİMER
رنگ خودرو : 2K 5+1 FILLER PRİMER

2K ACRYLIC PAİNT
رنگ خودرو : 2K ACRYLIC PAİNT

خشک کن آکرلیک دوجزئی OCEAN 2K ACRYLIC HARDENER
رنگ خودرو : خشک کن آکرلیک دوجزئی OCEAN 2K ACRYLIC HARDENER

کلیر کت آکرلیک معمولی OCEAN MS 2K ACRYLIC CLEAR COAT
رنگ خودرو : کلیر کت آکرلیک معمولی OCEAN MS 2K ACRYLIC CLEAR COAT

کلیر کت آکرلیک  پلاتینیم فوق ضد خش OCEAN PLATINUM UHS 2K ACRYLIC CLEAR COAT
رنگ خودرو : کلیر کت آکرلیک پلاتینیم فوق ضد خش OCEAN PLATINUM UHS 2K ACRYLIC CLEAR COAT

کلیر کت آکرلیک ضد خش  اوشن OCEAN HS 2K ACRYLIC CLEAR COAT
رنگ خودرو : کلیر کت آکرلیک ضد خش اوشن OCEAN HS 2K ACRYLIC CLEAR COAT

بتونه پلی استر فوق العاده نرم		 OCEAN POLYESTER PUTTY ULTRA SOFT
رنگ خودرو : بتونه پلی استر فوق العاده نرم OCEAN POLYESTER PUTTY ULTRA SOFT

بتونه یونیورسال پلی استر	اوشن 	OCEAN POLYESTER UNIVERSAL GV PUTTY
رنگ خودرو : بتونه یونیورسال پلی استر اوشن OCEAN POLYESTER UNIVERSAL GV PUTTY

آستر پرکننده اولیه پلاستیک OCEAN 1K PRIMING FILLER FOR PLASTIC
رنگ خودرو : آستر پرکننده اولیه پلاستیک OCEAN 1K PRIMING FILLER FOR PLASTIC

آستر بیس کت اوشن OCEAN 1K PRIMING FILLER
رنگ خودرو : آستر بیس کت اوشن OCEAN 1K PRIMING FILLER

تینر همه کاره  OCEAN UNIVERSAL THINNER
رنگ خودرو : تینر همه کاره OCEAN UNIVERSAL THINNER

تینر سلولوزی CELLULOSIC THINNER
رنگ خودرو : تینر سلولوزی CELLULOSIC THINNER

الاستیک کننده رنگ OCEAN BUMPER COLOR
رنگ خودرو : الاستیک کننده رنگ OCEAN BUMPER COLOR

آستر آکرلیک های سالید OCEAN HS HIGH SOLID 4 +1 ACRYLIC PRIMER
رنگ خودرو : آستر آکرلیک های سالید OCEAN HS HIGH SOLID 4 +1 ACRYLIC PRIMER

مشگی پیانو بلک سینتاش Sintaş Piano Black Paint
رنگ خودرو : مشگی پیانو بلک سینتاش Sintaş Piano Black Paint

محافظ رنگ ماسترو			 MAESTRO PAINT PROTECTION
رنگ خودرو : محافظ رنگ ماسترو MAESTRO PAINT PROTECTION

پولیش  		FINE POLISH PASTE
رنگ خودرو : پولیش FINE POLISH PASTE

/پولیش ماسترو MAESTRO UNIVERSAL PASTE
رنگ خودرو : /پولیش ماسترو MAESTRO UNIVERSAL PASTE

تینر سینتاش ST 600 SURFACE CLEANING THINNER
رنگ خودرو : تینر سینتاش ST 600 SURFACE CLEANING THINNER

تینر سین تاش PATCH THINNER
رنگ خودرو : تینر سین تاش PATCH THINNER

شتاب دهنده 	 		EXTRA ACCELERATOR
رنگ خودرو : شتاب دهنده EXTRA ACCELERATOR

اسپیدی فلش سینتاش			 SPEEDY FLASH
رنگ خودرو : اسپیدی فلش سینتاش SPEEDY FLASH

آستر سطوح پلاستیک (چسب پلاستیک یا چسب سپر)			 PLASTIC SURFACE PRIMER (TRANSPARENT / SILVER)
رنگ خودرو : آستر سطوح پلاستیک (چسب پلاستیک یا چسب سپر) PLASTIC SURFACE PRIMER (TRANSPARENT / SILVER)

رنگ پا ک کن PAINT REMOVER
رنگ خودرو : رنگ پا ک کن PAINT REMOVER

35-188 Synthetic Binder
رنگ خودرو : 35-188 Synthetic Binder

35-112 Nitrocellulose Primer Binder
رنگ خودرو : 35-112 Nitrocellulose Primer Binder

35-103 2K Acrylic (5+1) Binder
رنگ خودرو : 35-103 2K Acrylic (5+1) Binder

35-110 2K Acrylic (4+1) Primer Binder
رنگ خودرو : 35-110 2K Acrylic (4+1) Primer Binder

35-102 Nitrocellulose Matt Binder
رنگ خودرو : 35-102 Nitrocellulose Matt Binder

35-102 Nitrocellulose Binder
رنگ خودرو : 35-102 Nitrocellulose Binder

35-100 2K Acrylic Mat Binder
رنگ خودرو : 35-100 2K Acrylic Mat Binder

35-101 Base Coat Binder
رنگ خودرو : 35-101 Base Coat Binder

35-100 2K Acrylic Binder
رنگ خودرو : 35-100 2K Acrylic Binder

سری 66 آکرلیک دوجزئی		 66 Series - Ocean Mix 2K Acrylic Toners
رنگ خودرو : سری 66 آکرلیک دوجزئی 66 Series - Ocean Mix 2K Acrylic Toners

سری 77 بیس کوت	 77 Series - Ocean Mix Base Coat Toners
رنگ خودرو : سری 77 بیس کوت 77 Series - Ocean Mix Base Coat Toners

Ocean Base Coat High Gloss Chrome
رنگ خودرو : Ocean Base Coat High Gloss Chrome

رنگ اتومبیل نیترو سلولز NITROCELLULOSE AUTO PAINT
رنگ خودرو : رنگ اتومبیل نیترو سلولز NITROCELLULOSE AUTO PAINT

رنگ های سینتتیک اتومبیل 188 - 188 SYNTHETIC AUTO PAINT
رنگ خودرو : رنگ های سینتتیک اتومبیل 188 - 188 SYNTHETIC AUTO PAINT

رنگ های بیس کوت BASEOCAT PAINT
رنگ خودرو : رنگ های بیس کوت BASEOCAT PAINT

OCEAN رنگ های آکرلیکی دوجزئی اوشن
رنگ خودرو : OCEAN رنگ های آکرلیکی دوجزئی اوشن

POLYESTER PUTTY
رنگ خودرو : POLYESTER PUTTY

VR 2K ACRYLIC HARDENER
رنگ خودرو : VR 2K ACRYLIC HARDENER

VR 2K ACRYLIC CLEAR COA
رنگ خودرو : VR 2K ACRYLIC CLEAR COA

VR 2K ACRYLIC MAT CLEAR COAT
رنگ خودرو : VR 2K ACRYLIC MAT CLEAR COAT

VR 4+1 2K FILLER PRIMER
رنگ خودرو : VR 4+1 2K FILLER PRIMER

Sintaş Jet Black Paint
رنگ خودرو : Sintaş Jet Black Paint

FLASH BLUE
رنگ خودرو : FLASH BLUE

Sintaş Viola Dream Base Coat Paint
رنگ خودرو : Sintaş Viola Dream Base Coat Paint

Sintaş Phosphated Glowing Base Coat Paint
رنگ خودرو : Sintaş Phosphated Glowing Base Coat Paint

331 - Sintaş Plastomer(Car Flex)
رنگ خودرو : 331 - Sintaş Plastomer(Car Flex)

101 - Sintaş Holographic Paint - (Rainbow Effect)
رنگ خودرو : 101 - Sintaş Holographic Paint - (Rainbow Effect)

Sintaş Antique Sunrise Paint
رنگ خودرو : Sintaş Antique Sunrise Paint

ST 800 SURFACE CLEANING THINNER FOR PLASTIC
رنگ خودرو : ST 800 SURFACE CLEANING THINNER FOR PLASTIC

35-400 Universal Gofrato/Texture Additive
رنگ خودرو : 35-400 Universal Gofrato/Texture Additive

35-401200 İndustrial Binder Extra Economic
رنگ خودرو : 35-401200 İndustrial Binder Extra Economic

35-413200 3434 Epoxy Primer Binder
رنگ خودرو : 35-413200 3434 Epoxy Primer Binder

35-413200 Epoxy Primer Binder
رنگ خودرو : 35-413200 Epoxy Primer Binder

35-403100 Epoxy Binder (Economic)
رنگ خودرو : 35-403100 Epoxy Binder (Economic)

35-700 2K Acrylic DTM Direct To Metal Binder
رنگ خودرو : 35-700 2K Acrylic DTM Direct To Metal Binder

330-403 Epoxy Glass Binder
رنگ خودرو : 330-403 Epoxy Glass Binder

35-413 Epoxy Primer Binder
رنگ خودرو : 35-413 Epoxy Primer Binder

35-401 İndustrial Binder(Economic)
رنگ خودرو : 35-401 İndustrial Binder(Economic)

35-400 Industrial Binder
رنگ خودرو : 35-400 Industrial Binder

35-403 Epoxy Binder
رنگ خودرو : 35-403 Epoxy Binder

35-406 2K Acrylic Binder
رنگ خودرو : 35-406 2K Acrylic Binder

35-500 2K Acrylic Binder
رنگ خودرو : 35-500 2K Acrylic Binder

35-201 Synthetic Enamel Binder
رنگ خودرو : 35-201 Synthetic Enamel Binder

35-200 Lux Synthetic Binder
رنگ خودرو : 35-200 Lux Synthetic Binder

35-102100 Nitrocellulose Binder(Economic)
رنگ خودرو : 35-102100 Nitrocellulose Binder(Economic)

شاخه های محصولات